Контакт
 

КЕТ Електроникс ЕООД

Управител
    Камелия Донева

Адрес:
    София 1113, кв. Изток, ул. Тинтява 15

Тел:
    02 / 960 71 40

E-mail:
    elcomps @ ket-bg.com
назад